This website uses cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies on your device as described in our Chính Sách Cookie.
Đặt Ngay
+82 222341277
Đặt Ngay

Phương hướng

 • 31699089
 • 31699091
 • 31699093
 • 31700565
 • 60769321
 • 31699220

Làm thế nào để đến nhà nghỉ YaKorea Dongdaemun

Từ Sân bay Quốc tế Incheon

Bằng tàu điện ngầm (AREX + Seoul Metro Line 6)


 1. Đi tàu lửa toàn bộ AREX từ Sân bay Quốc tế Incheon tới ga Gongdeok.
 2. Tại ga Gongdeok, chuyển tới Đường 6 và đi tàu lửa về phía trạm Samgakji, cho đến khi đến Trạm Cheonggu.
 3. Xuống tàu tại Trạm Cheonggu.
 4. Ra khỏi Thoát 3.
 5. Qua đường giao thông đi về phía KB Bank. Sau đó bạn sẽ thấy một con đường nhỏ bên trái của KB Bank.
 6. Đi xuống con đường đó, và đi theo trái đầu tiên. Tiếp tục đi bộ đến khi bạn xem nhà nghỉ YaKorea Dongdaemun.


지도 크게 보기
2017.11.21 | 지도 크게 보기 ©  NAVER Corp.
Close